The Norfolk Polish Heritage Group NPHG
Polonijna Grupa z Norfolk 
Adrian Żółkowski-O'dell
NPHG Chair


 
(POLSKIE TŁUMACZENIE PONIŻEJ)

Norfolk Polish Heritage Group

Norfolk has a proud history of welcoming ‘Strangers’ to its shores and our group has been formed to explore and record stories behind the important contribution that Poles have made to this county since World War II or earlier. 

In collaboration with the Norfolk Record Office the group intends to research and gather stories and documents that will allow an archive to be formed to record Polish influence in the county, as no such collection exists at the present time. 

On a social level the group has also established Polish conversation classes aimed at English speakers trying to learn Polish or Poles who would like to improve their English skills and other ideas include regular meetings, exhibitions and gatherings. 

The group has no political or religious affiliations but wants to celebrate the valuable role that the Polish community has played in our county. 

The Norfolk Polish Heritage Group is keen to hear from anyone living in Norfolk and Norwich who has family connections with Poland or an affinity with that country.

Polonijna Grupa z Norfolk
Norfolk szczyci się w swojej historii przyjmowaniem „Obcych”, i nasza Grupa powstała aby zbadać i zapisać historie ogromnego wkładu Polaków, którzy osiedlili się w hrabstwie Norfolk po II-iej Wojnie Światowej i wcześniej.


Przy współpracy z Norfolk Record Office (Biurem Archiwalnym w Norfolk) Grupa zamierza zebrać historie i dokumenty, które pozwolą na powstanie archiwum umożliwiającym zapis polskich wpływów w naszym hrabstwie, jako iż taka kolekcja jeszcze nie istnieje. 


Pod względem towarzyskim Grupa organizuje klasy konwersacyjne przeznaczone dla Anglików chcących nauczyć się polskiego, i Polaków pragnących polepszyć swoją znajmość języka angielskiego; inne plany obejmują regularne spotkania, wystawy i zgromadzenia.


Grupa nie ma żadnych politycznych ani religijnych powiązań, za to chce uczcić wartościową rolę jaką polskie społeczeństwo odegrało w naszym hrabstwie.


Polska Grupa pragnie usłyszeć od każdego mieszkańca Norfolku i Norwich, mającego rodzinne koneksje lub koligacje z Polską.

 
© 2017 N.P.H.G. ALL RIGHTS RESERVE

You do not have permission to copy or distribute any content on this website without the prior written permission of the NPHG committee


Stefan Żółkowski (1909-2003)